Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Psykisk APV: Enhedsadministrationen er på rette vej

Det psykiske arbejdsmiljø har rykket sig i den rigtige retning. Det fremgår af APV-rapporten for Enhedsadministrationen, som overordnet set viser fremgang i medarbejdernes trivsel. Den lokale opfølgning vil nu tage fat på de emner, hvor der er plads til fortsat forbedring.

19.05.2016 | Mette Helm

I løbet af foråret har alle medarbejdere på universitetet modtaget et spørgeskema i forbindelse med APV'en. 82% af medarbejderne i Enhedsadministrationen har medvirket i undersøgelsen. Foto: Colourbox.

Flere medarbejdere føler sig godt tilpas på arbejdet, og andelen af medarbejdere med stærke stress-symptomer er halveret siden 2012. Men der er fortsat behov for at arbejde med medarbejdernes trivsel og arbejdsbelastning. Det er nogle af resultaterne af APV-undersøgelsen i Enhedsadministrationen, som nu ligger klar. 82% af medarbejderne i Enhedsadministrationen har medvirket i undersøgelsen. Læs rapporterne

”Jeg er glad for, at så mange har givet deres besyv med. Ledere og medarbejdere har netop et fælles ansvar for at vurdere og løbende forbedre arbejdsmiljøet. Jeg er også glad for, at der i denne undersøgelse er fremgang at spore i det psykiske arbejdsmiljø, for engagerede og motiverede medarbejdere er vores vigtigste ressource. Derfor skal vi blive ved med at arbejde med de områder, hvor der fortsat er plads til forbedring,” siger universitetsdirektør Arnold Boon.

Han hæfter sig bl.a. ved, at andelen af medarbejdere, der føler sig udkørt, er faldet, men fortsat ligger for højt, og at der er behov for mere anerkendelse af medarbejdernes arbejde. Derudover viser rapporten, at der skal arbejdes med måden, vi taler med og om hinanden på, eftersom knap hver tiende medarbejder har oplyst, at de har oplevet gentagende tilfælde af grov, stødende eller nedladende tale.

Arbejdet med at tage hånd om de udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø, som fortsat kræver en indsats, går nu i gang lokalt. På baggrund af universitetets samlede APV-resultater har Hovedsamarbejds- og hovedarbejdsmiljøudvalgene fastlagt fire fælles arbejdsmiljøtemaer, som vil indgå i det lokale opfølgningsarbejde på tværs af hele universitetet. Temaerne er:

  • Forebyggelse af stress
  • God ledelse i dagligdagen
  • Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen
  • God omgangstone

Læs mere om opfølgningen på APV

Tillidsrepræsentanter: Samarbejdet med ledelsen er blevet bedre

Enhedsadministrationens fællestillidsrepræsentanter Anders Moestrup og Helle Colding glæder sig over, at APV-undersøgelsen viser fremgang i det psykiske arbejdsmiljø på tværs af administrationen.

”Rapporten viser tydeligt et forbedret psykisk arbejdsmiljø siden 2012. Det skyldes blandt andet, at vi på AU i de senere år oplevet en mere lydhør og opmærksom ledelse, der er i bedre dialog og samarbejde med universitets medarbejdere. Det er bestemt positivt, og det skal vi bygge videre på, når vi nu skal i gang med at arbejde med de målepunkter, som trækker arbejdsmiljøet i den forkerte retning. Der er stadig betydelige udfordringer vedrørende stress og arbejdsbelastning,” siger Anders Moestrup.

Som medlemmer af hovedsamarbejdsudvalget har han og Helle Colding været med til at definere de indsatsområder, som nu skal indgå i det lokale opfølgningsarbejde.

”Med de indsatsområder, som ledelse og medarbejdere i samarbejde har udvalgt, har vi nu forpligtet os selv og hinanden til at gøre noget ved de problemer, som fremgår af APV’en. Her tænker jeg særligt på, at 44%  mangler anerkendelse i hverdagen, og at 22% føler sig udkørt. Meget alvorligt er det også, at 8% har oplevet grov, stødende eller nedladende tale,” siger Helle Colding.

Administrativt, Videnskabelig medarbejder, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende