Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søg bevillinger fra AUFF 2020

Aarhus Universitets Forskningsfond har netop offentliggjort opslagene for AUFF Nova 2020 samt opslag for Publikationsstøtte og International mobilitet.

03.07.2020 | Ida Hammerich Nielson

AUFF Nova har til formål at stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter, som har høj kvalitet, men som også typisk vil have vanskeligt ved at opnå støtte fra anden side. 

Aarhus Universitets Forskningsfond har nu annonceret opslaget for AUFF Nova 2020. Rammen for AUFF Nova er i år op til 30 mio. kr.   

Læs mere om AUFF Nova og se opslag

Publikationsstøtte
Aarhus Universitets Forskningsfond annoncerer også opslag for publikationsstøtte. Formålet med fondens publikationsstøtte er at sikre, at væsentlige videnskabelige arbejder af særlig høj kvalitet opnår støtte til egnet kvalitetspræget publicering og udbredelse og dermed kan styrke kendskabet til universitetets forskningsresultater i den internationale forskningsverden og i den brede offentlighed.

Puljen er i 2020 øget til 2,5 mio. kr. Der er to årlige uddelinger med ansøgningsfrist henholdsvis i februar og september. 

Læs mere om publikationsstøtte og se opslag

International mobilitet
Aarhus Universitets Forskningsfond ønsker at støtte ind- og udgående mobilitet på Aarhus Universitet. Dels ved at støtte gæsteforskerbesøg på AU for udenlandske forskere og ved at støtte AU-forskeres ophold ved udenlandske universiteter. Formålet med stipendierne er at udvikle AU’s forskere både fagligt og personligt ved at give mulighed for international erfaring ved blandt andet at opbygge og styrke faglige netværk.

Læs mere om International mobilitet og se opslag

Forskning, Alle grupper, Alle AU-enheder, Aarhus Universitet, Ekstern målgruppe