Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vigtig ændring i Healths Uddannelsesforum

Healths Uddannelsesforum ændrer sit kommissorium for at skabe bedre sammenhæng mellem ledelse og uddannelse. Det betyder ny deltagersammensætning i udvalget og tydeligere definerede opgaver.

06.03.2018 | Lise Wendel Eriksen

Prodekan Charlotte Ringsted er formand for Healths Uddannelsesforum, der har fået ny deltagersammensætning. Foto: Lars Kruse

Healths Uddannelsesforum, der også går under forkortelsen HUF, skal være fakultetets koordinerende og rådgivende organ mellem det strategiske og det operationelle niveau på uddannelsesområdet. HUF er det centrale bindeled mellem fakultetsledelsen og AU’s Udvalg for Uddannelse (UFU) på den ene side og studieledere og studienævn samt institutternes ledelse og uddannelsesudvalg på den anden side.

En af HUF’s opgaver er at sikre, at universitetets og fakultetets strategiske prioriteringer og beslutninger gennemføres på uddannelsesniveau. HUF’s rolle er derfor at udtænke taktikker for implementering. Omvendt har HUF også til opgave at bringe viden, rådgivning og konkrete erfaringer fra uddannelserne videre til øverste beslutningstagere.

HUF skal bidrage til at koordinere initiativer på tværs af uddannelserne og til at identificere emner på uddannelsesområdet, der kræver fælles drøftelse.

Ny sammensætning i HUF

HUF ændrer nu deltagersammensætningen i udvalget for netop at sikre en bedre sammenhæng på uddannelsesområdet på tværs af uddannelserne og mellem ledelseslagene. Studielederne bliver siddende i HUF, men fremover bliver også institutternes viceinstitutledere for uddannelse en del af udvalget. Uddannelseslederne, der ind til nu har deltaget som observatører i HUF’s møder, bliver fremover inviteret med to gange om året til udvidede temamøder sammen med studienævnenes næstformænd, der er studerende.

I Healths Uddannelsesforum sidder:

 • Prodekan for Uddannelse (formand): Charlotte Ringsted
 • Leder af den prægraduate del af CESU: Liza Strandgaard
 • Uddannelseschef for uddannelserne: Anna Bak Maigaard
 • Prodekanens rådgiver (sekretær): Hanne Johansen

Viceinstitutleder for uddannelse eller anden repræsentant for institutledelse:

 • Niels T. Andersen, Folkesundhed
 • Kristjar Skajaa (midlertidig), Klinisk Medicin
 • Helle Prætorius, Biomedicin
 • Caroline Hørsted, IOOS
 • Lene Warner Thorup Boel, Retsmedicin

Studieledere på Health:

 • Mette Vinther Skriver, Folkesundhed
 • Eva Karring, IOOS
 • Per Höllsberg, Biomedicin
 • Kristian Raun Thomsen, Folkesundhed
 • Kirsten Bedholm, Folkesundhed
 • Lene Meilstrup Martinussen, IOOS

Healths Uddannelsesforums nye kommissorium kan læses på fakultetets hjemmeside.

Kontakt

Prodekan for Uddannelse, Charlotte Ringsted
Aarhus Universitet, Health
Mail: charlotte.ringsted@au.dk
Mobil: 93 50 82 22

Administrativt, Administration (Faglighed), Teknisk/administrativ medarbejder, Health, Health, Uddannelse, Videnskabelig medarbejder