Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vision for instituttets uddannelser er i høring

Studerende, undervisere og aftagerpaneler på og omkring Institut for Folkesundhed har de seneste måneder været involveret i arbejdet med at formulere en ny vision for fremtidens folkesundhedsuddannelser. De mange forslag er nu samlet i et udkast, som er sendt til kommentering.

06.04.2018 | Sabina Bjerre Hansen

Hvis du vil have indflydelse på den overordnede vision og det strategiske grundlag for instituttets uddannelser, er det nu, du skal til tasterne. Prodekan Charlotte Ringsted har nemlig sendt udkastet i høring frem til den 18. april. Foto: Lars Kruse/AU.

Hvis du vil have indflydelse på den overordnede vision og det strategiske grundlag for instituttets uddannelser, er det nu, du skal til tasterne. Prodekan Charlotte Ringsted har nemlig sendt udkastet i høring frem til den 18. april. Foto: Lars Kruse/AU.

Hvordan kan instituttets uddannelser skrues sammen, så de både i indhold, form og struktur matcher den – ukendte – fremtid, som de studerende uddannes til? Det er det store og svære spørgsmål, som ligger til grund for det visionsudkast, som nu er sendt i høring.

Udkastet til hhv. vision og strategisk grundlag er sendt til kommentering hos både interne og eksterne interessenter. Høringsprocessen løber frem til den 18. april, og har du input til visionen og det strategiske grundlag, kan du kontakte en af repræsentanterne fra de forskellige fora eller sende en mail til rådgiver Hanne Johansen på hannejohansen@au.dk.

Den endelige vision bliver behandlet af dekanatet sidst i juni. Den skal herefter fungere som et pejlemærke for uddannelsen. Det er derefter op til de enkelte studienævn at vurdere, om uddannelserne skal justeres for at leve op til visionen og strategien.

Læs mere om visionsarbejdet på IFS i artiklerne Folkesundhed sætter gang i uddannelsernes visions- og strategiarbejde og VIDEO: Stort potentiale for Folkesundheds uddannelser

Kontakt

Prodekan for uddannelse Charlotte Ringsted
Health, Aarhus Universitet
Mobil: 93 50 82 22
Mail: charlotte.ringsted@au.dk

_______________________________________________________________________________________

Følgende har modtaget udkastet til vision og strategisk grundlag for instituttets uddannelser:

-          Deltagerne i workshoppen på Sandbjerg

-          Aftagerpanelerne for IFS’ uddannelser

-          Studienævnet for folkesundhedsvidenskab

-          Studienævnet for idræt

-          Det sundhedsvidenskabelige studienævn

-          Healths institutters uddannelsesfora

-          Kursusledere

-          Dekanatet

-          Fakultetsledelsen

-          Ledelsesforum for Universitet og Region (LUR)

-          Koordinationsudvalget for Uddannelse under LUR

-          Akademisk Råd

-          Healths Uddannelsesforum (HUF)

______________________________________________________________________________________

 

 

Uddannelse, Sundhed og sygdom, Videnskabelig medarbejder, Institut for Folkesundhed, Health, Administrativt, Teknisk/administrativ medarbejder, Ph.d.-studerende