Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

House meeting at Anatomy

This in an invitation to a meeting held in Danish therefore the agenda is sent out in Danish.

2015.09.22 | Zitta Glattrup Nygaard

Date Thu 10 Dec
Time 09:00 10:30
Location Kaffestuen, bygn. 1233

Foreløbig dagordenen:

  1. Meddelelser fra ledelsen og drøftelse heraf
  2. Specifikke aktuelle emner (jeres forslag)
  3. Meddelelser fra dyrestald ved dyrestaldspersonale og drøftelse heraf
  4. Meddelelser om arbejdsmiljø ved arbejdsmiljørepræsentanter og drøftelse heraf
  5. Meddelelser om ændringer ift bygninger/apparatur ved håndværkere/driftsleder og drøftelse heraf
  6. Meddelelser om ændret brug af bygning ved evt. lokaleudvalg eller andre og drøftelse heraf
  7. Meddelelser fra sekretariat ved sekretær/sekretariatsleder og drøftelse heraf
  8. Information fra Institutforum
  9. Information fra LSU – FSU – HSU
  10. Eventuelt

På mødet deltager viceinstitutleder Birgitte Mønster Christensen, sekretariatsleder Morten Pless, driftsleder Viggo Nielsen, arbejdsmiljøleder Peder Madsen og leder af dyrestaldene Ulla Dansberg.

Mødet afholdes på dansk.

Bedste hilsner

Thomas G. Jensen
Institutleder

 

 

 

Meeting, Administration (Academic), Students, Department of Biomedicine, Department of Biomedicine, PhD students, Technical / administrative staff, Academic staff